Serveringstillstånd - ansökan

Via den här e-tjänsten kan du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer om serveringstillstånd för alkohol.