Schaktmassor - Ansökan om mottagning för anläggningsändamål vid Björshultsbanan

Den här e-tjänsten ska fyllas i av avfallsproducenten, inför lämning av schaktmassor.

Nyköpings kommun har möjlighet att tillfälligt ta emot schaktmassor för anläggningsändamål vid Björshultsbanan.

Endast schaktmassor bestående av sten, grus, jord och lera tas emot. Schaktmassorna ska härröra från Nyköpings eller Oxelösunds kommuner.

Schaktmassor som tas emot får inte innehålla högre föroreningshalter än Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM).

Analysprotokoll kan behöva bifogas i e-tjänsten.
Renhållningen får inte mellanlagra massor i avvaktan på provtagning samt analys.

Läs mer om schaktmassor