Meny

Redovisning av partistöd

Denna e-tjänst används av politiska partier för redovisning av partistöd.

Ett parti som tar emot kommunalt partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin genom lokalt partiarbete som riktar sig till partiets medlemmar.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, alltså den 30 juni.