Politik - Partiernas nomineringar, valår

E-tjänst för partier avseende nomineringar av politiker till alla valbara instanser i Nyköpings kommun, valåret.

Nedan hittar du en länk till e-tjänst för partier avseende nomineringar av politiker till alla valbara instanser i Nyköpings kommun, valåret.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, finns blanketter att ladda ner och skriva ut. Observera att på grund av att den ifyllda blanketten innehåller personnummer ska den sändas per post eller lämnas till Informationsförvaltningen i Stadshuset, den får inte mailas in. 

Blanketter

1. Nomineringar till instanser som väljs på KF 25 oktober 2022

2. Nomineringar till instanser som väljs på KF 13 december 2022

3. Nomineringar till instanser som väljs på KF 14 februari 2023

4. Revisorernas nomineringar till instanser som väljs på KF 14 februari 2023

5. Nomineringar till nämndemän i Nyköpings tingsrätt som väljs på KF 12 september 2023