Politik - Förtroendevald, underlag för förlorad arbetsinkomst

Blanketten för förlorad arbetsinkomst är en bekräftelse på att du som förtroendevald har varit med på mötet och inte har jobbat under mötestiden.

Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare alternativt till Kommunledningskansliet eller i Stadshusets kommunservice.