Miljö - Minireningsverk, Utförandeintyg

Använd denna blankett för göra ett utförandeintyg för minireniningsverk.

Ett utförandeintyg ska alltid lämnas in efter det att anläggningen färdigställts. I utförandeintyget intygar utföraren och fastighetsägaren att anläggningen är utförd i enlighet med beslutet. Dokumentation av anläggningen ska även göras genom fotografering av de olika stegen i anläggandet. Ett urval av bilderna ska skickas med utförandeintyget enligt anvisningar på utförandeintygsblanketten.

Läs mer om avlopp