Meny

Lokala trafikföreskrifter - ansökan om dispens för företag

Använd denna e-tjänst för att som företag ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Här kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter.