Meny

Lokala trafikföreskrifter - ansökan om dispens

I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Här kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter.