Livsmedel - Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

I den här e-tjänsten lämnar du uppgifter om din befintliga livsmedelsverksamhet. Nyköpings kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell som börjar gälla från och med 1 januari 2024.