God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten

Använd denna blankett för att ansöka om att få god man eller förvaltare. 

Den som ansöker kan vara huvudmannen själv, hans eller hennes make/maka eller sambo, närmsta släktingarna eller överförmyndarnämnden.

Om du inte är huvudmannens maka/make, sambo eller närmsta släkting, kan du ändå påkalla behov av en god man/förvaltare för någon. I dessa fall använder du blanketten "Anmälan till överförmyndarkontoret om god man eller förvaltare".

Läs mer om god man och förvaltare.