God man - specifikation av inkomster

Använd denna blankett för att specificera inkomster som huvudmannen har under året. Fyll i det här löpande - då har du en bra grund inför årsräkningen. 

Läs mer om årsräkning.