Politik - Förtroendevald, intyg från arbetsgivare

På denna blankett intygar arbetsgivare förlorad arbetsinkomst för förtroendevald.

Be din arbetsgivare att fylla i blanketten om förlorad inkomst och specificera din timlön. Om din timlön förändras måste du skicka in en ny blankett. 

Är du egenföretagare och har svårt att styrka förlorad arbetsinkomst - fyll i samma blankett med din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Blanketten ska skickas in till Kommunledningskansliet.

Läs mer om att vara politiker i Nyköpings kommun.