Föreningsbidrag - Redovisning av statligt bidrag

När sommarlovsaktiviteterna är genomförda ska ni redovisa vad ni gjort och hur ni använt pengarna genom att fylla i formuläret som finns under "Starta tjänst". Ni ska redovisa bidraget efter avslutat arrangemang eller senast 30 september.

Om ni vill förbereda er på hur frågorna ser ut innan ni fyller i formuläret kan ni ladda ner frågorna som en pdf via "Ladda ner blankett".

Titta i beslutsbeskedet om ni fått bidrag från Kultur- och Fritidsnämnden i kommunen (KFN) eller Socialstyrelsen (Statliga pengar) eftersom det är två olika formulär i år. Gå till e-tjänsten Redovisning av kommunalt bidrag

OBS! Det är bara genom att fylla i formuläret via Starta Tjänst som ni gör en godkänd redovisning.