Färdtjänst - Läkarintyg

När du ansöker om färdtjänst behövs det i vissa fall kompletterande uppgifter i form av läkarintyg om det begärts av färdtjänsthandläggare. Använd då denna blankett.

Här kan du läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst (länk).

Här hittar du blanketten för ansökan om färdtjänst.