Meny

Bo, Bygga & Miljö - C-anmälan för miljöfarlig verksamhet

Använd denna blankett eller E-tjänst när du ska göra en anmälan av miljöfarlig verksamhet, C-anmälan, till Miljöenheten.

När krävs anmälan?

Du som tänker starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den till Miljöenheten. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är biltvättar, motorbanor, skjutbanor, täkter eller krossning av berg samt djurhållning med mer än 100 djurenheter. För att veta om din verksamhet är anmälningspliktig se miljöprövningsförordning (201:251)

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten 
  • Beskrivning av omgivningen
  • Vilka råvaror och kemiska produkter som kommer att användas
  • Hur avfallet kommer hanteras
  • Energiförbrukning
  • Vatten och avlopp
  • Buller

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor per timme. För tillsyn av din verksamhet tar Miljöenheten ut en avgift på 1100 kronor per timme enligt taxa.  

Läs mer här.