Meny

Blomlådor som farthinder - årlig nyanmälan

Använd denna blankett vid årlig nyanmälan av blomlådor som farthinder.

Ni som tidigare har fått tillstånd från Tekniska divisionen att ställa ut blomlådor ska årligen skicka in en ny anmälningsblankett.

Läs mer om blomlådor som farthinder

Använd denna e-tjänst för ansökan om blomlådor som farthinder.