Meny

Förskola & Fritidshem - Beräkna avgift

Via denna e-tjänst kan du beräkna hur stor avgiften blir för din barnomsorg.

E-tjänsten gäller för barn i förskola i kommunal regi.