Bassängbad - anmälan om avvikelse

Använd den här blanketten för att anmäla avvikelse kring bassängbad.

Läs mer om bassängbad här.