Barn placerade i fristående regi - anmälan

För dig som driver fristående verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Använd denna blankett för att anmäla en nyplacering eller uppsägning av barn placerade i fristående regi.

Läs mer om att driva förskola eller skola i fristående regi.