Meny

Ansökan om anstånd

Vissa delar av näringslivet har drabbats hårt av pandemin. Nyköpings kommun har sedan våren 2020 infört tre stödpaket och beslutat om stödinsatser för att underlätta för näringslivet.

Kommunens stödpaket har skapats för att bidra till att minska kostnader för näringslivet, bidra till intäktsmöjligheter till det lokala näringslivet och förenkla vardagen. En av stödinsatserna är möjligheten att ansöka om uppskov med fakturor från Nyköpings kommun. Stödet riktar sig till särskilt drabbade företag.

 

Via e-tjänsten hjälper vi dig som vill:

  • Begära anstånd på fakturor från Nyköpings kommun
  • Begära anstånd för lokalhyra från Nyköpings kommun
  • Begära en betalningsplan för fakturor från Nyköpings kommun

 

På webbsidan Information till näringslivet – coronaviruset har vi samlat information om de lokala stödpaketen och stöd och insatser på nationell och regional nivå.

 

Nyköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.