Meny

Ansökan om anstånd för hyra, bidrag ur evenemangsfond samt hyresreducering vid cuper/läger och event

Pandemin har orsakat inställda och pausade evenemang och aktiviteter i hela kommunen. Vi behöver nu se framåt. Nyköpings kommun har fattat beslut om stödinsatser för att underlätta för näringslivet. Dessa insatser gäller från den 23 mars.

 

Kommunens stödpaket har skapas för att bidra till att minska kostnader för näringslivet, bidra till intäktsmöjligheter till det lokala näringslivet och förenkla vardagen.

Via e-tjänsten hjälper vi dig som vill:

 • Begära anstånd på fakturor från Nyköpings kommun
 • Begära anstånd för lokalhyra från Nyköpings kommun
 • Begära en betalningsplan för fakturor från Nyköpings kommun

Ansök om evenemangsstöd samt möjlighet till hyresreducering för föreningar och arrangörer i Nyköping.

 • Föreningar och klubbar kan under 2020 hyra lokaler för cuper/läger och event inom Nyköpings Arenors lokalbestånd utan hyresavgift, alternativt till rabatterat pris beroende på bokningens storlek. Budget max 700 000 kr, max 75 000 per evenemang. 
 • Medel öronmärks till en ”Evenemangsfond” där föreningar kan söka bidrag. Det liknar regelverket som fanns under Gästabudsåret. Budget 500 000 , max 75 000 per evenemang. 

Kriterier för bidrag ur evenemangsfond

 • Evenemanget ska vara nytt med fokus på nytänkande och årligen återkommande.
 • Evenemanget ska nå ut till publikt under 2020, antingen vid ett eller flera återkommande tillfällen.
 • En kreativ samverkan med innovativt grepp mellan föreningsliv och företagande har företräde. Alla evenemang och samverkan runt arrangemangen har som mål att stärka Nyköping som attraktiv destination och ska gynna det lokala näringslivet. Ju fler som samverkar dess bättre. Det kan till exempel vara att evenemangsbesökarna bokar hotellövernattningar i Nyköping.
 • Evenemang riktade till barn och unga prioriteras.
 • Kultur och Fritidsnämndens krav och riktlinjer för föreningsstöd ska följas liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid tidpunkt då evenemanget hålls.
 • Maxbeloppet är 75 000 kr per evenemang och utbetalning sker under 2020.
 • Nyköpings Arenor kan också i samverkan enligt punkt tre initiera event som bekostas av medel ur Evenemangsfonden.

Ladda ner och sök om båda stöden i PDF-filen under "Ladda ner blankett". Ansökan skickas till nykopingsarenor@nykoping.se eller i pappersformat till Nyköpings Arenor Fritid, Nyköpings Kommun, 611 83 NYKÖPING.

Nyköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.