Meny

Adress - Beställning av ny eller ändrad adress

Alla bebyggda fastigheter, som permanentboende, fritidshus och verksamheter, ska ha en egen adress.

Om din fastighet saknar eller behöver ändra adress ska du ansöka om det hos Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun. Du ansöker via denna e-tjänst.
Adressättning är en gratistjänst som hanteras av kommunen på uppdrag av Lantmäteriet.

På vår hemsida kan du läsa mer om adressättning.