Meny

Trafikstörningar Brunnsgatan v. 20

16 maj 2021 · 22.00
Trafikstörningar

Under vecka 20 genomförs undersökningar inför kommande byggnation av Nyköpings resecentrum.

Gång- och cykelväg avstängd

Från den 17 maj till och med 18 maj kommer gång- och cykelvägen på västra sidan av Brunnsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Norra Bangårdsgatan att vara avstängd. Gående och cyklister hänvisas till Gång- och cykelvägen på motsatt sida. Trappuppgången till perrongen är avstängd och resenärer hänvisas till västra uppgången via Norra Bangårdsgatan.

Från den 19 maj till och med 21 maj kommer gång- och cykelvägen på östra sidan av Brunnsgatan mellan Södra Bangårdsgatan och Blommenhovsvägen att vara avstängd. Gående och cyklister hänvisas till Gång- och cykelvägen på motsatt sida.

Körbanan på Brunnsgatan kommer att smalnas av mellan Södra Bangårdsgatan och Blommenhovsvägen men kommer vara öppen för dubbelriktad trafik.

Etablering av avstängningen görs natten till den 17 maj, flytt av avstängning görs natten till den 19 maj och avetablering görs kvällen den 21 maj. Vid dessa tillfällen regleras trafiken med trafikvakter. 

Begränsad framkomlighet körbana nattetid

Från den 17 maj till och med den 21 maj kommer ett körfält på Brunnsgatan att vara avstängt nattetid. Arbetet kommer pågå mellan 21:00-06:00. Trafiken kommer att vara tillåten i båda riktningar och regleras med trafikvakter. Rekommendationen är dock att om möjligt välja annan väg.

Tack för att du har överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Mer information om Resecentrum finns på Trafikverkets hemsida och Nyköpings kommuns hemsida om Resecentrum

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: