Tillfälliga avstängningar av Brandkärrsvägen

24 oktober 2022 · 07.00 — 16 december 2022 · 18.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Under perioden 24/10-16/12 kommer tillfälliga avstängningar av Brandkärrsvägen mellan Stenbrovägen och Gustafsbergsstigen att ske.

I samband med sprängningsarbeten på fastighetsmark kommer Brandkärrsvägen mellan Stenbrovägen och Gustafsbergsstigen att stängas av under kortare perioder.

Avstängningarna kan ske vid flera tillfällen per vardag mellan kl. 09:00 och 15:00. Avstängningarna varar 5-10 minuter per tillfälle.

Arbetena beräknas pågå under veckorna 43-50.

Följ skyltning och instruktioner på platsen.

imager2sd.png

Uppdaterad: 2022-11-07