Strömavbrott i Stavsjö påverkar vattenleverensen

17 november 2023
Driftstörningar

Vattenfall gör arbeten i Stavsjö måndag 20/11 och tisdag 21/11 klockan 06:00-08:00. Strömavbrottet medför att Stavsjö inte har vatten dessa tider. 

Vattenfall utför arbeten på kraftledningsnätet. Se på Vattenfalls karta för strömavbrott.

Uppdaterad: 2023-11-22