Störningar i avfallshämtningen

22 november 2022 · 05.00
Driftstörningar

Hushåll kan bli utan avfallshämtning på grund av dåligt väglag efter att det kommit stora mängder snö och regn.  

De senaste dagarnas väder gör att det är svårt att komma fram med sopbilarna för att tömma avfallskärl hos vissa hushåll. Det gäller främst i områden utanför tätorten som nås via mindre vägar som inte är snöröjda.

Problemen på vägarna är så omfattande att vi inte kommer att hinna ikapp under veckan. Vissa abonnenter kommer därför inte att få sitt avfall hämtat alls den här veckan.

För att kärlet för restavfall inte ska bli fullt är det bra att sortera extra noga. Lämna förpackningar och tidningar på en återvinningsstation, och lägg matavfall i det bruna kärlet. Ta gärna hjälp av sorteringsguiden.  

Om kärlet blir fullt innan nästa ordinarie hämtning går det bra att ställa en extra säck intill kärlet. Vi tar med den utan kostnad i samband med nästa hämtning. 

Uppdaterad: 2022-11-22