Stenbrovägen - begränsad framkomlighet

26 november 2018 - 23:00
Trafikstörningar

Just nu pågår arbete med anslutning av gång- och cykelvägen utmed Kråkbergsvägen till Stenbrovägen. Arbetet pågår till den 14 december och medför att det blir begränsad framkomlighet på Stenbrovägen mellan Stockholmsvägen och Spinnarvägen.

Trafiken kommer att regleras med trafiksignaler.

Kontakt

Kontakt

Kommunservice Tekniska divisionen

Tfn: 0155-24 88 00 tekniska.divisionen@nykoping.se

Utanför kontorstid: SOS Alarm Jourtjänst, tfn: 08-454 22 03

Vid strömavbrott hänvisar vi till Vattenfall som ansvarar för elförsörjningen. De informerar om aktuella strömavbrott på sin webbplats. 

Felanmälan: Felanmälan kan du göra direkt på webben. Besök nykoping.se/felanmalan