Spolning av avloppsledningar i Stigtomta

3 oktober 2022
Driftstörningar

Tisdagen den 4 oktober och cirka fyra veckor framåt högtrycksspolas avloppsledningarna i Stigtomta. Skulle lukt uppstå, fyll vattenlåsen med vatten och håll toalettlocket stängt. Precis vid arbetsområdet kan framkomligheten för trafiken att vara begränsad.

Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas för att se vilka eventuella åtgärder behöver göras.

Läs mer i nyheten på nykoping.se

Uppdaterad: 2022-10-18