Schaktarbeten för ledningar Borgaregatan

31 oktober 2022 · 07.00 — 30 november 2022 · 16.00
Driftstörningar Trafikstörningar

Schaktarbete för ledningar kommer att ske utmed Borgaregatan mellan Centralstationen och Brunnsgatan. Arbeten kommer ske under perioden 31/10-30/11.

Schakt utförs enligt rött streck nedan.

imagelf2fc.png

Arbetena sker etappvis och Stannandeförbud kommer att råda för aktuell sträcka. Följ skyltningen på plats. 

Måndag 7/11 kl. 10:00-13:00 kommer Järnvägsgatan mellan Magasinsgatan och Borgaregatan att vara avstängd på grund av schaktarbeten. Följ skyltning på plats.

Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Uppdaterad: 2022-11-07