Risk för höga flöden och vattensamlingar

10 januari 2023 · 10.00
Driftstörningar

På grund av höga flöden och snösmältning kombinerat med kvarvarande tjäle kan det förekomma vattensamlingar på gator och vägar.

Under måndagen den 9/1 uppstod en vattensamling vid Kocks väg i Hemgården, Nyköping. Vattenfalls elskåp påverkades så att två bilfirmor blev utan ström.

Nyköpings kommun pumpade bort vatten för att Vattenfall ska komma åt att reparera elskåpet.

Uppdaterad: 2023-01-25