Kabelarbete Industrigatan

16 september 2019 - 07:00 - 16:00
Trafikstörningar

Arbete med att förlägga nya el- och fiberkablar kommer att ske på Industrigatan under veckorna 38-44 enligt kartbild nedan.

Arbetet kommer att delas in i etapper med början från korsningen Krukmakaregatan/Industrigatan.

Under första etappen kommer Krukmakaregatan att stängas av vid korsningen mot Industrigatan.

Andra etappen är övergrävning av Industrigatan vilket medför att gatan kommer vara avstängd för trafik. 

Under tredje etappen kommer parkeringar utmed Industrigatan att stängas av och trafiken kommer att enkelriktas i nordvästlig riktning där endast ett körfält blir öppet. Detta medför att begränsad framkomlighet kommer att råda under hela arbetet.

Industrigatan.JPG

Tack för att du har överseende med de störningar som arbetet orsakar.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: