Kabelarbete Blommenhovsvägen

21 maj 2019 - 08:00 - 17:00
Trafikstörningar

Begränsad framkomlighet på Blommenhovsvägen vid Hållstavägen, enligt kartbild nedan. Trafiken regleras med trafiksignaler. Det är Vattenfall El som utför arbetena.

Arbetena planeras pågå mellan 21/5 och 30/6. 

Blommenhovsvägen.PNG

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: