Dagvattenledningar i Lasarettsområdet inventeras med rök

1 september 2023
Driftstörningar

Vecka 36-38 kommer vi att inventera dagvattenanslutningar från fastigheter i lasarettsområdet i Nyköping. Inventeringen görs med så kallad teaterrök, som är helt ofarlig.

Inventeringen görs för att kontrollera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i lasarettsområdet.

Det är stor belastning på ledningsnätet av tillskottsvatten vid nederbörd. Det medför onödig miljöbelastning på reningsverk och risk för breddningar samt källaröversvämningar. Arbetet utförs inför bygget av Resecentrum. 

Det mest effektiva sättet att undersöka anslutningar är att använda rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken kallas teaterrök och är helt ofarlig och kan lätt vädras ut. Hushåll uppmanas att fylla på vattenlås så att inte rök kommer in. 

Berörda fastigheter får informationsbrev. 

På den här sidan kan du läsa mer om rökinventering.

Uppdaterad: 2023-09-26