Extra klorering vid underhållsåtgärder i Tystberga

19 september 2023
Driftstörningar

Onsdag den 20/9 till måndag 25/9 gör vi underhållsåtgärder i Tystberga lågreservoar.

Hushåll och verksamheter med kommunalt vatten i Tystberga kan uppleva en smak och lukt av klor i dricksvattnet. Det är i sin ordning och en vanlig åtgärd vid underhållsåtgärder. Det görs för att bibehålla en god vattenkvalitet under underhållsarbetet.

Uppdaterad: 2023-09-26