Bevattningsförbud i Runtuna

13 juni 2022
Driftstörningar

Grundvattennivåerna är mycket under det normala. Runtuna försörjs av en egen råvattenbrunn och den kan inte producera de vattenmängder som går åt nu. Därför måste Nyköpings kommun införa bevattningsförbud från den 13 juni. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och personlig hygien.

Bevattningsförbudet gäller i Runtuna för de med kommunalt VA. Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med att hitta en kompletterande råvattenbrunn i Runtuna.

Läs mer på nykoping.se/bevattningsforbud

Du kan också läsa mer i nyheten på nykoping.se

Uppdaterad: 2023-01-30