Bevattningsförbud i Runtuna

31 maj 2023
Driftstörningar

Forfarande 2023 gäller det bevattningsförbud som infördes 2022. Grundvattennivåerna är fortsatt under det normala. Runtuna försörjs av en egen råvattenbrunn och den kan inte producera de vattenmängder som går åt nu. Därför införde Nyköpings kommun bevattningsförbud från den 13 juni 2022. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast ska användas till mat, dryck och personlig hygien.

Bevattningsförbudet gäller i Runtuna för de med kommunalt VA. Samtidigt arbetar Nyköpings kommun med att hitta en kompletterande råvattenbrunn i Runtuna.

Under vintern görs undantag för att spola isbanor för allmänhet och barn. Dock med restriktionen att göra det på sen kväll efter klockan 22:00 och max 1-2 timmar åt gången. Alla uppmanades att spola med varsamhet och när prognoser visar kallväder längre tid (10-dygnsprognos).

Läs mer på nykoping.se/bevattningsforbud

Du kan också läsa mer i nyheten på nykoping.se

Uppdaterad: 2023-12-04