Beläggningsarbeten vecka 32-34

5 augusti 2019 - 06:00 - 18:00
Trafikstörningar

Beläggningsarbeten kommer pågå vecka 32-34.

Förberedande fräsningsarbeten sker måndag vecka 32 (5/8), justering av brunnar mellan tisdag vecka 32 och onsdag vecka 33 och asfaltering vecka 34.

På följande vägar genomförs arbeten:

Arbetena medför att framkomligheten kan bli begränsad vid vissa tillfällen. Tack för att du har överseende med de störningar som arbetena orsakar.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: