Beläggningsarbeten vecka 22-24

27 maj 2019 - 07:00 - 16:00
Trafikstörningar

Beläggningsarbeten kommer att pågå under veckorna 22-24.

Förberedande fräsningsarbeten sker måndag-onsdag vecka 22 (27-29/5) och asfaltering under veckorna 22-24 om väderleken tillåter.

På följande vägar genomförs arbetena:

  • Västra Kvarngatan mellan Behmbrogatan och Västra Trädgårdsgatan
  • Norrköpingsvägen
  • Idbäcksvägen (delar av)
  • Arnöleden mellan Hamnvägen och Strandparksvägen

På följande vägar genomförs asfalteringsarbeten under vecka 22:

  • Prästkragevägen och Vallmostigen

Arbetena medför att framkomligheten kan bli begränsad på vissa platser. Tack för att du har överseende med de störningar som arbetena orsakar.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: