Beläggningsarbeten v. 34-40

25 augusti 2021 · 07.00 — 8 oktober 2021 · 19.00
Trafikstörningar

Beläggningsarbeten under hösten 2021.

Förberedande fräsningsarbeten, justeringsarbeten och asfaltering sker på vägar enligt tabell nedan: 

Gata Fräsning Justeringsarbeten Asfaltering
Cirkulationsplats Borgmästarhagen (Östra Rundgatan/Lennings väg) 15/9 25/8-22/9 22-23/9*

Datum ovan kan justeras beroende på vädret och oförutsedda händelser.

*Arbetet kan komma att utföras kvälls-/nattetid.

Dessa arbeten medför att framkomligheten kan bli begränsad vid vissa tillfällen. Tack för att du har överseende med de störningar som dessa arbeten orsakar.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

tekniska.divisionen@nykoping.se
0155-24 88 00

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: