Meny

Avloppsledningar i Stavsjö högtrycksspolas

30 april 2021
Driftstörningar

Måndagen den 10 maj börjar Nyköpings kommun att högtrycksspola avloppsledningarna i Stavsjö. Arbetet beräknas ta två veckor. Efter högtrycksspolningen kommer ledningarna att filmas. För att undvika dåligt lukt: fyll vattenlås och stäng toalettlock.

Högtrycksspolningarna är ett led i kommunens arbete med att göra underhållsplaner för vatten- och avloppsnätet. Arbetet med att spola ledningarna beräknas pågå cirka två veckor, därefter kommer ledningarna att filmas. Efter det granskas filmen för att se var framtida åtgärder behöver göras.

Begränsad framkomlighet

Arbetet ska inte innebära några störningar för abonnenterna. Det som kan hända vid högtrycksspolningen är att vattenlås töms och dålig lukt då uppstår. Händer det: fyllt på vattenlås och stäng toalettlock.

Arbetet med högtrycksspolningen pågår från den 10 maj och cirka 2 veckor framåt. Nyköping vattens entreprenör Foria kommer att utföra högtrycksspolningen. Nyköping vatten filmar ledningarna i egen regi. Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet vid arbetsområdet.

Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor om arbetet är du välkommen att kontakta Torbjörn Rogstedt, via 0155-24 88 00.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: