Meny

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola och fritidshem

28 december 2016

Från och med 1 januari 2017 höjs inkomsttaket i maxtaxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem till 45 390 kronor.

Den högsta avgiftsnivån för barn i förskola och pedagogisk omsorg höjs också till 1 362 kronor. Högsta avgiftsnivån för barn i fritidshem blir 908 kronor.

Läs mer om avgiftsnivåerna på skolverket.se