Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fri sikt - klipp häcken

Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och blir en trafikfara. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Den växtlighet som hör till tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns, annars inkräktar den på det utrymme som i de flesta fall är avsett för gångtrafiken.

Utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Ligger din tomt intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • Över gångbana, minst 2,5 meter
 • Över cykelväg, minst 3,2 meter
 • Över körbana, minst 4,6 meter

Att tänka på vid nyplantering

Redan vid planteringstillfället kan du tänka på trädens och buskarna utveckling om några år framåt. Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen och häckplantor minst 60 centimeter.

Hör gärna av dig till kommunen eller till en plantskola för att få råd inför en plantering. Till höger i menyn hittar du tips på lämpliga häckväxter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-07-07
Sidansvarig: Cecilia Eriksson
Mer info

Tips på lämpliga häckväxter


Friväxande låg häck:

 • Liten svart aronia
 • Björkspirea
 • Hybridspirea
 • Mahonia
 • Ölandstok


Klippt häck:

 • Avenbok
 • Bok
 • Hagtorn
 • Häckkaragan
 • Idegran
 • Liguster
 • Måbär
 • Näverlönn
 • Oxbär
 • Spirea
 • Syrén