Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Trafikbuller

Trafikbuller kan påverka människors hälsa och störa vardagliga företeelser. Om du störs av vägbuller ska du vända dig till den som är ansvarig för vägen.

Oftast är det Trafikverket eller kommunens gatuavdelning som bär ansvaret för vägen. Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket och gäller det flygbuller från Skavsta vänder du dig till Skavsta flygplats. Är du inte nöjd med de besked du får kan du kontakta Miljöenheten i frågor om väg- och järnvägsbuller och länsstyrelsen i frågor om flygbuller.

Riktvärden

1997 antog riksdagen riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av hus och nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

  • Normalt sätt ska inte 55 dBA ekvivalentnivå överstigas utomhus, vid nybyggnation. I vissa situationer kan dock högre nivåer accepteras.
  • I befintlig miljö vid fasad är gränsvärdet 65 dBA.

Riktvärdena återfinns i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, som bland annat går att hitta på Boverkets webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-13
Sidansvarig: Edgars Gotlands