Trafik och miljö

Vår miljö påverkas av trafiken. Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att minska miljöbelastningen. Ett sätt är att öka förutsättningarna för att du ska välja miljöanpassade alternativ. I kommunen finns även regler för tomgångskörning.

Kommunen arbetar för att inspirera fler att välja cykel, kollektivtrafik och miljöbilar. Först när fler människor ställer bilen eller kör med miljövänligare fordon kan belastningen på miljön minska. Läs mer om kommuens arbete för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna.

Tomgångskörning

I Nyköpings kommun är tomgångskörning för samtliga fordon tillåtet i max en minut. Regeln gäller dock inte om fordonet står still på grund av köer.

Undvik tomgångskörning så mycket som möjligt. Speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna är som giftigast då. Om du behöver skrapa frost på rutorna, gör det innan du startar bilen.

Om regeln inte följs

Om ett brott mot en-minutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-19
Sidansvarig: Edgars Gotlands