Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Förhöjd korsning Ringvägen-Allahelgonavägen-Rättarvägen

Korsningen vid Ringvägen-Allahelgonav-Rättarvägen kommer att höjas. 

Rättarvägen, som är gång- och cykelväg, kommer att byggas om till en enkelriktad väg för motorfordon. Vägen blir enkelriktad i riktningen mot Domänvägen och en del av vägen fortsätter vara gång- och cykelväg. Parkeringen försvinner. 

Arbetet startar 3 oktober och pågår till juni 2017. 

Dela med dig
Skriv ut