Ny rondell på Lennings väg vid Husarvägen

Kommunen bygger en ny rondell på Lennings väg vid Husarvägen. Trafiken på Lennings väg är begränsad precis vid arbetsområdet. Följ skyltning på plats.

Gående, cyklister leds om via skyltning. 

Husarvägen kommer att stängas av onsdag vecka 45 fram till fredag vecka 48. Då är Lennings väg öppen för trafik i båda riktningar.

Toppningen av cirkulationsplatsen är planerad till vecka 47 och då blir det flaggvakter som reglerar trafiken. Begränsad framkomlighet kommer att råda på platsen under vecka 47-48. Om möjligt välj en annan väg. 

Om projektet:

Den nya cirkulationsplatsen ska göra trafiken till det nya bostadsområdet smidigt och säker. Trafiken på Lennings väg kommer också att kunna fortsätta flyta smidigt. Trafiksäkerheten höjs tack vare nya busshållplatser, hastighetssäkrade övergångsställen vid rondellen. Vänstersvängen ut från Förrådsvägen mot Rosvall byggs också bort. 

Peab är entreprenör. 

Dela med dig
Skriv ut