Ny rondell på Lennings väg vid Husarvägen

Den 20 augusti börjar Nyköpings kommun att bygga en ny rondell på Lennings väg vid Husarvägen. Trafiken på Lennings väg är begränsad precis vid arbetsområdet. Följ skyltning på plats.

Mellan 12 september och 16 november kommer gående, cyklister och bilister att ledas om via skyltning. Lennings väg kommer att vara avstängd mellan Östra Längdgatan och Husarvägen och trafiken leds om via Gasverksvägen. 

Om projektet:

Den nya cirkulationsplatsen ska göra trafiken till det nya bostadsområdet smidigt och säker. Trafiken på Lennings väg kommer också att kunna fortsätta flyta smidigt. Trafiksäkerheten höjs tack vare nya busshållplatser, hastighetssäkrade övergångsställen vid rondellen. Vänstersvängen ut från Förrådsvägen mot Rosvall byggs också bort. 

Peab är entreprenör. 

Dela med dig
Skriv ut