Ny gång- och cykelväg på Kråkbergsvägen

En ny gång- och cykelbana ska anläggas på Kråkbergsvägen. Arbetet kommer att starta under vecka 40 och avslutas under november 2018.

Gång- och cykelvägen kommer att anläggas på norra sidan av Kråkbergsvägen och omfatta sträckan Stenbrovägen till Magasinet. Den blir ca fyra meter bred. Befintlig trottoar på södra sidan av Kråkbergsvägen blir ungefär en meter smalare jämfört med i dag. Körbanans bredd förblir densamma. 

Klicka för större kartbild

Korsningen mot Stenbrovägen kommer att breddas för en bättre och säkrare infart mot Kråkbergsvägen. En ny cykelöverfart anordnas över Stenbrovägen med anslutning mot Kråkbergsvägen.

Hela den nya sträckningen av gång- och cykelvägen får en ny modern belysning.

Förändringar i och med ny gång- och cykelväg

Avsmalningen av trottoaren samt ombyggnationen i korsningen påverkar så att vissa träd behöver avverkas.

Den grusyta, med möjlighet till parkering för vidare promenad upp på Kråkberget som finns invid Stenbrovägen, kommer att försvinna.

Parkering utmed Kråkbergsvägen kommer att förbjudas, både under byggtiden och när allt står färdigt.

Dela med dig
Skriv ut