Enkelriktat vid gamla Värdshuset, Brunnsgatan

Avstängning under vissa perioder. 

På grund av nybyggnation vid korsningen Västra Trädgårdsgatan-Brunnsgatan (gamla Värdshuset) kommer en del av Brunnsgatan att vara enkelriktad t.o.m 30/6 2018.

Se karta för detaljerad bild av enkelriktningen. Denna del kommer att tillfälligt stängas av under följande tider:

Torsdag 12/10

Fredag 20/10

Måndag 30/10

Tisdag 7/11

Onsdag 15/11


Den som ska åka med sitt fordon från Västra Kvarngatan ner mot Kungsgatan kommer att få köra alternativa vägar, t ex Västra Trädgårdsgatan. 

Byggnationen kommer att pågå under en längre tid och enkelriktningen gäller till och med den 30 juni 2018. 

Dela med dig
Skriv ut