Pålningsarbete vid Behmbron

Pålningsarbeten vid Nyköpingsån gör att bron stängs av. Gående och cyklister hänvisas till Folkungabron.

Arbetet började den 18 september. Den 1 december kommer själva bron att öppna, och då är det ok att gå över den. Arbetet kommer dock att fortsätta till och med den 31 december. 

Karta som visar avstängningen

Pålningen är en del av arbetet med att förstärka strandskoningen (muren) vid Nyköpingsån.

Läs mer om arbetet med kvareret Åkroken här.  

Dela med dig
Skriv ut