Avstängning Repslagarbron

Broarbeten kommer att genomföras på Repslagarbron under veckorna 24-26. Välj om möjligt annan väg.

Trafiken kommer regleras med trafikljus då endast en körbana är öppen för trafik. Sträckan som detta berör är Repslagaregatan mellan Hospitalsgatan/Forsgränd och Sankt Annegatan.

 Det är betongen vid broskarvarna som måste bytas.

Välj om möjligt annan väg.

Bilden visar avstängningen

Dela med dig
Skriv ut