Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunens resvaneundersökning

Nyköpings kommun genomförde 2008 med hjälp av KTH en resvaneundersökning bland sina anställda. Forskningsundersökningen med namnet Cero är en del av kommunens förändringsarbete mot ett mer hållbart resande och minskade utsläpp av koldioxid.

Fakta ur Cero:

• Totalt reser de anställda vid Nyköpings kommun ca 2 miljoner mil till och från arbetet per år. Det motsvarar i genomsnitt 552 mil per anställd och ca 550 varv runt jorden.
• Inom Nyköpings kommun tar 23 procent av medarbetarna cykel till arbetet någon dag i veckan. Av dessa cyklar 39 procent fem dagar i veckan.
• Av de som cyklar till jobbet anser 45 procent att hälsoskälen är viktigast motiv till att de väljer cykeln som färdmedel.
17 procent anger tidsvinst och 13 procent bekvämlighet som främsta motiv.
• Av de som reser med bil till jobbet uppger var tredje bilist att inget kan få dem att avstå från att använda bilen till jobbet.
• Av de som reser med bil till jobbet en eller två dagar i veckan har över 50 procent mindre än 5 km till arbetet.
• Av de som reser med bil till jobbet 5 dagar i veckan uppger 6 procent att de kan tänka sig att lämna bilen hemma om det var bättre förutsättningar för att cykla.
• Av de som reser med bil till jobbet 1 dag i veckan uppger 17 procent att de kan tänka sig att lämna bilen hemma om det var bättre förutsättningar för att cykla.
• Många angav att utbyggnad av cykelbanor och bra duschmöjligheter på arbetsplasten kan vara åtgärder som skapar bättre förutsättningar för att cykla.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-05-13
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman